PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Handenbeelden/Linea Verde is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres                               : Lisserweg 483,
Postcode                                          : 2165 AS
Plaats                                                : Lisserbroek
KvK nr.                                               : 33201159
BTW nr.                                             : opvraagbaar
Telefoonnummer                              : 0654388136
e-mailadres                                      : info@linea-verde.nl

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe Handenbeelden/Linea Verde persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Handenbeelden/Linea Verde respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de websites.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Linea Verde & handenbeelden. Wees u er dus van bewust dat Handenbeelden/Linea Verde niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Handenbeelden/Linea Verde.

PERSOONSGEGEVENS DIE Handenbeelden/Linea Verde VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Handenbeelden/Linea Verde verwerkt:

– uw voor- en achternaam;
–  uw telefoonnummer;
–  uw e-mailadres;
– adres gegevens

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE Handenbeelden/Linea Verde 

Handenbeelden/Linea Verde verwerkt [geen] bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door u aan mij zijn verstrekt of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Handenbeelden/Linea Verde heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@linea-verde.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG Handenbeelden/Linea Verde PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Linea Verde en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Handenbeelden/Linea Verde verstrekt. Onderstaand een overzicht van de doelen en de grondslagen waarom gegevens worden verwerkt:

Doel
Grondslag
1. Voor het afhandelen van uw betaling;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame
Omdat u toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
Gerechtvaardigd belang
5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij u af te leveren;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Linea Verde creatieve workshops online verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving
Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handenbeelden/Linea Verde tussen zit.

HOELANG UW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Handenbeelden/Linea Verde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens

Uw bedrijfsnaam:
7 jaar (Belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van jouw betaling
Uw KvK nummer
7 jaar (Belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van uw betaling
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden
Uw naam, adres en telefoonnummer,
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden of contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw email adres
Zolang u ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief
Zodat ik u kan informeren of contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw IP adres
30 dagen na websitebezoek
Handenbeelden/Linea Verde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
Handenbeelden/Linea Verde verstrekt dan wel verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Uitgezonderd indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Handenbeelden/Linea Verde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Handenbeelden/Linea Verde :

Administratiekantoor
Verwerker
Om de BTW-aangifte te doen
Inkoop- en verkoopfacturen
Boekhouder

Facturatiesysteem
Verwerker
Om facturen en offertes te kunnen opmaken
Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Bank
Verwerkingsverantwoordeljke
Om betalingen voor mij te genereren

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Linea Verde creatieve workshops online in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@linea-verde.nl. Handenbeelden/Linea Verde zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar/afgedekt. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handenbeelden/Linea Verde en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Linea Verde creatieve workshops online  wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Handenbeelden/Linea Verde niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Handenbeelden/Linea Verde wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. u kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Handenbeelden/Linea Verde gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Handenbeelden/Linea Verde maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van Handenbeelden/Linea Verde . Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van u geen toestemming te vragen. Ik informeer u er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met uw toestemming plaats ik een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat u naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van Handenbeelden/Linea Verde   zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerken zoals Facebook  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. http://www.handenbeelden.nl is de website van Handenbeelden/Linea Verde

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Handenbeelden/Linea Verde maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. De PC’s, laptops, telefoons en data servers van Handenbeelden/Linea Verde zijn beveiligd met wachtwoorden, pincodes en waar nodig beveiligde netwerken. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Handenbeelden/Linea Verde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@linea-verde.nl.

Deze privacy- en cookieverklaring  is van 23 mei 2018